Menu

Growth course confirmed at Aurubis Annual General Meeting

© Aurubis

© The Aurubis Annual General Meeting 2023 in Hamburg. (Source: Aurubis)