Menu

Een markt met toekomst: energie-efficiënte warmtetechniek

THERMPROCESS 2015 – Internationale vakbeurs voor warmteprocestechnologie

Voor veel industriële productie- en verwerkingsprocessen is warmte nodig. Het aanbod op het gebied van ovens en installaties is dan ook zeer veelzijdig. De vakbeurs THERMPROCESS 2015 toont van 16 tot en met 20 juni 2015 de actuele stand van zaken binnen de warmteprocestechnologie, vooral met het oog op de metallurgie-, gieterij- en staalbranche.

De warmteprocestechnologie is heel complex. In samenhang met metalen is deze techniek nodig voor processen als smelten, gieten, sinteren, warmwalsen, strengpersen, smeden maar ook voor de warmtebehandeling. Daaronder vallen processen als verhitten, warmhouden en afkoelen van metallische producten in vaste toestand om bepaalde fysische eigenschappen te creëren. Het ligt voor de hand dat de warmteprocestechniek ook met thema’s als energie- en resource-efficiëntie, milieumaatregelen, procesveiligheid en arbo-voorwaarden te maken heeft.

Economische situatie
Zoals de brancheorganisatie voor warmteprocestechnologie binnen de Verband Deutscher Machinen- und Anlagenbau (VDMA) e.V. in januari 2015 meldde, heeft de Duitse productie van warmteprocestechnologie in het eerste halfjaar van 2014 vier procent extra kunnen noteren ten opzichte van de zelfde periode een jaar eerder. De verkregen opdrachten overtroffen medio 2014 het niveau van het eerste halfjaar van 2013 met 11 procent. Vooral uit het buitenland was het aantal opdrachten dat was binnengekomen toegenomen. Medio 2014 gingen de bedrijven die aan de enquête van de branchevereniging hadden deelgenomen voor het hele jaar 2014 uit van een plus van 4 tot 5 procent. In de eerste acht maanden van het jaar exporteerden de Duitse producenten van thermprocestechniek wereldwijd goederen met een totale waarde van bijna 979 miljoen euro. Dit is overigens 26 procent minder dan een jaar ervoor. De export naar Rusland is zelfs met 42 procent ingestort, wat terug te voeren is op de onzekerheden ten gevolge van de veranderde politieke voorwaarden. De export naar andere EU-landen is in totaal met 15 procent afgenomen, terwijl de export naar de USA (plus 7 procent) en de Zuidoost-Aziatische markten en dan met name Thailand en Indonesië (plus 26 procent) is toegenomen. De grootste afnemer van thermprocestechniek van Duitse producenten blijft China met leveringen ter waarde van 169 miljoen euro. Toch werd er ook daar van januari tot augustus 2014 vergeleken met het jaar ervoor een terugval van 8 procent worden geïncasseerd.

Energie- en grondstofefficiënte
Vanwege de veelheid aan thermische processen en systemen is het moeilijk om de verdere marktontwikkeling getalsmatig in te schatten. In het algemeen geldt echter dat het bewustzijn voor een economisch zinvolle omgang met energie en andere resources in de afgelopen jaren een steeds grotere rol is gaan spelen en er meer aandacht wordt besteed aan energie als kostenfactor binnen een bedrijf. De branchespecialist Janusz Kowalewski wees er in augustus 2014 op he platform LinkedIn op, dat 17 procent van de in de USA industrieel verbruikte energie terug te voeren is op warmtebehandelings-maatregelen die wederom tot wel 15 procent van de productiekosten van een product kunnen uitmaken (Kowalewski: Overview of the Global Heat Treatment Industry). Volgens bevindingen van de overkoepelende brancheorganisatie CECOF (The European Committee of Industrial Furnace and Heating Equipment Associations), die zich inzet voor de belangen van Europese producenten van industrieovens en warmtebehandelingsinstallaties, is tot 20 procent van de machines en processen die gebruikt worden voor industriële productie ouder dan tien jaar en verbruikt dientengevolge meer energie dan nodig is. Het ligt dan ook voor de hand om maatregelen te nemen die het energieverbruik van deze installaties en daarmee ook de kosten reduceren.

Modernisering, flexibiliteit, klantenservice
Door de keuze om bestaande installaties te upgraden ontstaan zelfs nieuwe markten, zoals Dr. Andreas Seitzer, voorzitter van de brancheorganisatie voor thermprocestechniek binnen de VDMA zei in een interview dat in januari 2015 is gepubliceerd. In China zijn derhalve moderniseringen en verbouwingen van bestaande oude installaties erg in trek. Maar de producenten van installaties voor de warmteprocestechnologie nemen geen genoegen met alleen moderniseringsmaatregelen. Op het gebied van nieuwe ontwikkelingen is bijvoorbeeld ook bij de regeltechniek grote vooruitgang geboekt zodat bij moderne installaties waar gebruik wordt gemaakt van inductieve verhitting ten opzichte van de voorgaande generaties besparingen van tot wel 30 procent kunnen worden gerealiseerd. Ook ovens en installaties die de exploitanten meer flexibiliteit bieden zijn erg in trek. Een andere interessant gebied betreft de combinatieoplossingen, ook wel hybridetechnologie genoemd, die als kenmerk hebben dat ze verschillende soorten warmte-opwekkers combineren. Een voorbeeld is de gasgestookte installatie met inductieverhitting: de inductieverhitting maakt het mogelijk om snel voor te verwarmen, de gasverhitting zorgt vervolgens voor een goede constante warmteverdeling in de oven. Ook het omgekeerde kan nuttig zijn: eerst een krachtige verhitting met een gas- of olie-oven en dan de vrijwel exacte regeling door middel van inductieverhitting. Ook het gebruiken van de restwarmte die bij de productieprocessen ontstaat levert een groot potentieel op het gebied van energie-efficiëntie. Uit een recentelijk in het weekmagazine ‘VDI Nachrichten’ gepubliceerd artikel blijkt dat meer dan een derde van de ingezette energie bij industriële ondernemingen in Duitsland als restwarmte verloren gaat. De producenten van installaties voor warmteprocestechnologie kunnen ervan verzekerd zijn dat hun producten en diensten gewild zijn, temeer daar, zoals Dr. Seitzer verwacht, de behoefte aan producten die via een ‘thermprocesroute’ dienen te worden geproduceerd, met het groeiend aantal mensen zal toenemen.

De vakbeurs THERMPROCESS 2015
Bedrijven die thermische processen inzetten, moeten letten op hun energie- en grondstofverbruik. Moderne warmtebehandelings-installaties spelen daarbij een belangrijke rol. Daarover en over toekomstgerichte ontwikkelingen informeert de internationale vakbeurs THERMPROCESS die parallel aan de thematisch aansluitende vakbeurzen GIFA, METEC en NEWCAST onder het gemeenschappe-lijke motto ‘The Bright World of Metals’. THERMPROCESS 2015 vindt van 16 tot en met 20 juni 2015 in Düsseldorf plaats.

The Bright World of Metals:
De vier internationalen technologievakbeurzen GIFA (internationale gieterijvakbeurs), METEC (internationale metallurgievakbeurs), THERMPROCESS (internationale vakbeurs voor de thermproces-technologie) en NEWCAST (internationale vakbeurs voor gietproducten) presenteren van 16 tot en met 20 juni 2015 in Düsseldorf hun aanbod. Dan staan in de metropool aan de Rijn vijf dagen lang de thema’s gietproducten, gieterijtechnologie, metallurgie en thermprocestechnologie in de internationale schijnwerpers. De beurzen worden opnieuw begeleid door een eersteklas vakprogramma met seminars, internationale congressen en voordrachten. Bij alle vier de beurzen en de bijbehorende programmaonderdelen staat het thema energie- en resourcebesparing centraal. Bij de vorige edities in 2011 bezochten in totaal 79.000 vakmensen uit 83 landen de stands van 1.958 exposanten. Meer informatie vindt u op het internet op www.gifa.de, www.metec.de, www.thermprocess.de en www.newcast.de.

Onder het motto The Bright World of Metals organiseert Messe Düsseldorf niet alleen GIFA, METEC, THERMPROCESS en NEWCAST maar ook over de hele wereld eersteklas vakbeurzen voor de metallurgie- en gieterij-industrie. Daar behoren ook de beurzen FOND-EX (International Foundry Fair) en Stainless in Tsjechië, Metallurgy in India, Metallurgy-Litmash (International Trade Fair for Metallurgy Machinery, Plant Technology & Products) en Aluminium Non-Ferrous in Rusland, indometal in Indonesië, metals middle east in Dubai, ITPS (International Thermprocess Summit) in Amerika en Azië en aluminiumbeurzen in China, India, de Verenigde Arabische Emiraten en Brazilië. Op de standplaats in Düsseldorf wordt het aanbod gecompleteerd door Valve World Expo (internationale vakbeurs met congres voor industrie-armaturen), ITPS Düsseldorf en de door Reed Exhibitions georganiseerde internationaal toonaangevende vakbeurs ALUMINIUM en Composities Europe het aanbod voor de metaalbranche.

PDF Download (314.9 KB)
RTF Downlaod (64.9 KB)